/W Legnicy powstanie cmentarz dla zwierząt – za pieniądze prywatnej firmy

W Legnicy powstanie cmentarz dla zwierząt – za pieniądze prywatnej firmy

W Legnicy powstanie cmentarz dla zwierząt. Jego budową i prowadzeniem zajmie się wyłoniona w przetargu prywatna firma, która wybuduje go na swój koszt.

                                                                                                                          fot.: pixabay.com

W wyniku przetargu miasto zawarło trzydziestoletnią umowę dzierżawy terenu, na którym ma powstać cmentarz dla zwierząt. To był już drugi w tym roku przetarg na tę usługę, bo do pierwszego nikt nie stanął. Budowy i prowadzenia zwierzęcego cmentarza podjęła się legnicka spółka Mountain. Inwestycja ma być zrealizowana na jej koszt – do przyszłego roku. Firma będzie też będzie zobowiązana do zapłaty gminie comiesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 215 zł plus VAT, a oprócz tego podatku od nieruchomości.

Jej obowiązkiem będzie również sporządzenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę, a także uzyskanie zezwolenia prezydenta Legnicy na prowadzenie działalności w zakresie grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wybudowana przez dzierżawcę infrastruktura będzie jego własnością, ale gmina zastrzegła sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i bez odszkodowania, jeśli dzierżawca nie dotrzyma istotnych warunków umowy.

Obiekt powstanie na działce o powierzchni pół hektara, położonej w bliskim sąsiedztwie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

źródło: PAP