/Od 1 stycznia zmiany w ewidencji i sposobie oznakowania kąpielisk

Od 1 stycznia zmiany w ewidencji i sposobie oznakowania kąpielisk

Kąpielisko może być oznaczone tablicą informacyjną lub urządzeniem elektronicznym, a tablica informacyjna dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli powinna mieć takie same wymiary, jak tablica informacyjna dla kąpielisk – zakłada projekt nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

                                                                                                                     fot.:pixabay.com

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia w tej sprawie ma wygasnąć 1 stycznia 2019 r. Projekt nowej regulacji trafił właśnie do konsultacji publicznych. Nowelizację rozporządzenia wymusiło obowiązujące od początku tego roku nowe Prawo Wodne.

Projekt rozporządzenia określa: szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli; wzór ewidencji kąpielisk oraz ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli; sposób oznakowania kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Co do zasady, projekt powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu obowiązującym. Wśród wprowadzonych zmian jest umożliwienie, by kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli były oznakowane tablicą informacyjną lub przy pomocy urządzenia np. elektronicznego.

Warunkiem jest, by oznakowanie znajdowało się w pobliżu miejsca kąpieli i zawierało wszelkie niezbędne informacje m.in. o ewentualnym zakazie kąpieli oraz adres, telefon, adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i udzielanie informacji społeczeństwu.

Doprecyzowano również, że tablica informacyjna dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli powinna mieć tożsame wymiary, jak tablica informacyjna dla kąpielisk oraz ujednolicono symbole informacyjne o zakazie kąpieli, które są takie same dla kąpielisk, jak i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Z rozporządzenia usunięto też regulację wskazującą, że w przypadku gdy został wprowadzony stały zakaz kąpieli właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi oznakować obszar czytelną informacją o zamknięciu kąpieliska – zostało to bowiem wprost zapisane w ustawie.

Według Ministerstwa Zdrowia, „określony na dzień 1 stycznia 2019 r. termin wejścia w życie rozporządzenia umożliwi wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta) podjęcie działań mających na celu prowadzenie od nowego sezonu kąpielowego (tj. od dnia 1 czerwca 2019 r.) ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli” zgodnie z wzorami określonymi w załącznikach do projektu rozporządzenia.

Źródło: PAP