/Maluch+: w nowej edycji na utworzenie miejsca opieki samorząd może dostać 30 tys. zł

Maluch+: w nowej edycji na utworzenie miejsca opieki samorząd może dostać 30 tys. zł

30 tys. zł dla gmin, gdzie nie ma żadnych żłobków lub klubów dziecięcych, 22 tys. zł na rozwój i utrzymanie już istniejących – w listopadzie ruszy nabór do nowej edycji rządowego programu „Maluch+”.

                                                                                                                    fot.: pixabay.com

Program „Maluch+” to dofinansowanie do utworzenia oraz funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech dla samorządów oraz podmiotów prywatnych. W sumie na rozwój żłobków i klubów dziecięcych zaplanowano w ciągu czterech lat (2016-2019) 1,2 mld złotych. Jak przypomina Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, we wcześniejszych latach rocznie na ten cel przeznaczano 100 mln zł, od 2015 r. 151 mln zł., a od 2018 r. środki na ten cel zwiększono aż 3-krotnie do 450 mln zł.

Ministerstwo podkreśla, że w tegorocznej edycji wzrosły kwoty dofinansowania do utworzenia i zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla małych dzieci, o które mogą ubiegać się samorządy.

Na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie nie ma żadnych żłobków lub klubów dziecięcych kwota dofinansowania wzrosła z 20 na 30 tys. zł., z kolei te samorządy, w których działają już instytucie opieki nad małymi dziećmi mogą starać się o dofinansowanie na poziomie 22 tys. zł (wcześniej wynosiło ono 20 tys.)

Obecnie w Polsce działa 4 tys. 460 placówek dla maluchów, oferujących prawie 126 tys. miejsc opieki. Ok. 16,6 proc. dzieci od 1. do 3. roku życia jest objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna. „Uwzględniając dzieci pod opieką niań, wskaźnik +użłobkowienia+ wynosi 17,8 proc.” – podaje MRPiPS.

Według szacunków resortu, w 2018 r. może powstać ok. 24 tys. nowych miejsc, tj. ponad 6-krotnie więcej niż średniorocznie w latach 2011-2016. „Liczba miejsc dla najmłodszych na koniec roku może wynieść 143 tys.” – podaje MRPiPS.

Źródło: PAP